Таня Атанасова
Днес ще ви представим ТАНЯ АТАНАСОВА – новият ни преподавател по изобразително изкуство.
2013г. Придобива професионална квалификация учител по изобразително изкуство към Великотърновски Университет.
2010-2011г. Към „Атински и Каподистрийски Университет” в Атина изучава съвременен гръцки език, иконопис, естетика на византийското изкуство, богословие на иконата и др. при проф. Георгиос Кордис, по програма за мобилност на студенти „Еразъм“.
Участия / селекции
Участва във II, III и VI и VII„Биенале на Църковните Изкуства“ във Велико Търново
Участва в общи изложби в Атина, Гърция ,Карлово, Хасково,Харманли и др.
Членува в „Българско иконографско сдружение“ и в „Дружество на Хасковските Художници“ и участва в ежегодните им изложби и календари.
2020г работи като хоноруван преподавател по рисуване към „20-та Детска градина Весели очички“
2020г Създава уроци по рисуване за деца от 4 до 10 годишна възраст във фейсбук ( Рисуване с Таня Атанасова).
2020г. Изпълнява икони по олтарна преграда към параклис „ Св. Трифон“ гр Хасково – апостолски ред,
част от които са по програма за подпомагане към НФК 2020г
2021г. Изписва купола в храм „Св. Димитър „ с. Джурово, обл. София
2021г Води курс по иконопис към храм „Св. Георги“ гр. Хасково