Звездни ателиета. През 2021г. Национален Фонд Култура даде възможност на неправителствени организации да кандидатстват по програма. Тя цели финансиране на...
Днес в занятията по изобразително изкуство Вики практикува графични техники, суха четка и туш, и перо. Дамяна работи с 3D...