НЧ УСТРЕМ 2017

Дълги години самодеен творчески труд и вдъхновение създаде през 2017 година НЧ УСТРЕМ 2017. Ние сме едно от най-младите читалища на територията на община Димитровград. Въпреки малката си възраст читалището участва активно в изграждането на модерно културно средище с основополагащият дух на читалищната дейност.

Настоятелство

Павел Дяков

Председател

Стоян Стоянов

член на настоятелството

Веселин Караджов

член на настоятелството

Проверителна комисия

Миглена Бинева

член на ПК

Николай Байчев

член на ПК

Иван Киров

член на ПК

Колективен член

Академия за таланти – Димитровград е колективен член на НЧ Устрем 2017