ПОКАНА

от ЧН на НЧ „Устрем 2017“ Димитровград

 Читалищното настоятелство на Народно читалище „Устрем 2017“ – Димитровград кани членовете си на Годишно отчетно събрание на 30.03.2023г. от 18:30ч. в танцовата зала на читалището с дневен ред:

  1. Отчет за дейността на читалището през 2022 година.
  2. Приемане на финансовия отчет на 2022 година.
  3. Освобождаване на членове на ЧН и ПК.
  4. Избор на нови членове в ЧН и ПК.
  5. Други.

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НЧ „ УСТРЕМ 2017” ДИМИТРОВГРАД