3D printing pen

03.07.2021
3D printing pen

Днес в занятията по изобразително изкуство Вики практикува графични техники, суха четка и туш, и перо. Дамяна работи с 3D printing pen.