Руски език

Руски език

Преподавател: Надежда Карпененко

Капацитет: 10

Трудност:

Информация:

Един от най-разпространените славянски езици говорен от около 260 млн. души по света. На този език има написано голямо количество специализирана литература, използва се за съхраняване на информация във всички сфери на живота. Той се ползва и както работен език за повече от 20 международни организации, като ООН, Червения кръст, ОНД, ШОС и т.н.