Павел Дяков

Председател
Павел Дяков

Павел Дяков е многогодишен член на НЧ УСТРЕМ 2017 от неговото създаване. Активен участник в подготовката и техническата осигуреност на читалището.