Руски език

Руски език

Преподавател: Надежда Карпененко Капацитет: 10 Трудност: Информация: Един от най-разпространените славянски езици говорен от около 260 млн. души по света....