Читалищното настоятелство на Народно читалище

“ Устрем 2017 “ – Димитровград кани своите членове на Отчетно-изборно събрание  на 27.03.2022г. от 18:30ч. в танцовата зала на читалището, с

Дневен ред:

 Отчет за дейността на читалището за 2021г.

  1. Финансов отчет за 2021г.
  2. Избор на нови членове в ръководните органи на читалището.
  3. Освобождаване на членове на НЧ „Устрем 2017”.
  4. Други.

ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА НЧ „УСТРЕМ 2017” ДИМИТРОВГРАД