Изложба Звездно ателие
Изложба Звездно ателие по изобразително изкуство с гост преподавател Надежда Стойнева по проект финансиран от Национален фонд Култура „Звездни ателиета“.
Благодарим на Клуба на дейците на културата Димитровград за предоставената изложбена зала и подкрепа при осъществяване на изложбата!