User Avatar

Руски език

неограничено
All levels
88 lessons
8 quizzes
0 students

Един от най-разпространените славянски езици говорен от около 260 млн. души по света. На този език има написано голямо количество специализирана литература, използва се за съхраняване на информация във всички сфери на живота, както и е работен за повече от 20 международни организации като ООН, Червения кръст, ОНД, ШОС и т.н.