Английски език

Lifetime access
All levels
88 lessons
8 quizzes
0 students

Един от най-разпространените и универсални езици, който помага на милиони хора по света да общуват всеки ден. Владеенето на този език доста често дава предимство при кандидатстване при работа. Заповядайте при нас за да свалите езиковите прегради в общуването.